תקנון אתר ומדיניות ביטולים

 

1.האתר נמצא בבעלותה של סאני סלוצקר ומנוהל על ידה.
2. שימוש באתר ורכישה בהתאם לתקנון
.
2.1 מובהר, כי גלישה באתר וביצוע פעולה או עסקה באתר, מהווה הסכמה של המשתמש להוראות התקנון ורואים במשתמש באתר כמי שקרא אותן. אם המשתמש אינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הוא מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. יודגש, כי המשתמש מצהיר, כי הינו מודע ומסכים להוראות תקנון האתר ולכללי השימוש בו ומקבלם, וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד העסק, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות העסק על-פי תקנון זה. המשתמש מתבקש לקרוא היטב את התקנון טרם הגלישה באתר וביצוע כל פעולה או עסקה בו.
2.2 תקנון זה ותנאיו ניתנים לשינוי, מחיקה, הוספה ו/או עדכון בכל עת על-ידי העסק, על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. על המשתמש להתעדכן בתקנון מעת לעת על מנת לבדוק את התנאים החלים עליו באותה עת שכן אלו מחייבים אותו, במיוחד לפני כל שימוש וגלישה באתר וביצוע פעולה או עסקה בו. הגרסה המופיעה באתר בכל עת היא הקובעת באותה עת לכל שימוש באתר ו/או ביצוע פעולה או עסקה. ככל שהמשתמש אינו מסכים לתקנון, לתנאיו ו/או לשינויים שנעשו בו, עליו להימנע מלהמשיך לגלוש באתר ולבצע בו פעולות.
3. האתר מאובטח ומשמש כחנות אלקטרונית לרכישת מוצרים ושירותים.
3.1 תנאי מוקדם לכל טיפול ברכישה הוא אישור חברת האשראי לעסקה המבוצעת.
3.2  כל מבצע הזמנה חייב למסור פרטים מדויקים שהם שלו בלבד.
אין לבצע הזמנות עבור צד ג' ובעלת העסק אינה אחראית לכל שימוש ורכישה עבור צד ג' או על ידי קטין מתחת לגיל 18.
3.3 כל המחירים באתר כוללים מע"מ.
4.ביטול הזמנה ומניעת שימוש באתר.
לבעלת האתר הזכות הבלעדית למנוע ממך שימוש באתר זה ו/או לבטל הזמנה וכל זה לפי שיקול דעתה הבלעדית וללא הודעה מראש ו/או בכתב.
4.1 בכל מקרה שבעלת העסק רואה לנכון ובמקרה שהמשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בעסק, בבעליו ו/או במי מטעמם.
4.2 במקרה שהעסק סבור, כי בכוונת המשתמש למכור את הסדנאות ותכניהן לצד שלישי. בתוך כך, המשתמש מאשר ומתחייב, כי לא ימכור את תכני הסדנאות לצד שלישי כלשהו.
4.3 בכל מקרה אחר לפי שיקול דעת אישי של בעלת העסק ומי מטעמה.
5.מדיניות ביטול השתתפות בסדנה/ארוחה על ידי הלקוח
5.1 הלקוח רשאי לבטל את השתתפותו בסדנה פרונטלית עד 72 שעות ממועד התחלת הסדנה.
ההודעה על הביטול תתבצע בכתב לכתובת המייל sunnysoulsfood@gmail.com או דרך "צור קשר" באתר.
5.2 במקרה של ביטול השתתפות, יכול הלקוח לבחור בין: 1. ביטול עם קבלת החזר כספי בהתאם לגובה הרכישה – זאת בתנאי שלא חלפו יותר מ-14 יום מיום התשלום וגם שנותרו יותר מ 5 יום למועד הסדנה. מסכום זה ירדו 5 אחוז על עמלות. 2. דחייה להשתתפות בסדנה אחרת, בהתאם לזמינות הסדנה המבוקשת ולהימצאות מקומות פנויים בה וזאת עד שלושה חודשים ממועד רכישת הסדנה.
דחיית המועד מעבר לשלושה חודשים תתבצע בתשלום נוסף של 100 שקלים למשתתף.
 5.3ביטול השתתפות בסדנה ע"י הלקוח בפרק זמן קטן מ-72 שעות לפני מועדה, אינו אפשרי והוא יגרור את חיוב הלקוח בסכום ההרשמה המלא ולא יאפשר אף אחת מחלופות הבחירה המצוינות בסעיפים מעלה.
5.4 ל"סאני-מזון לנשמה" זכות מלאה לבטל סדנה ו/או לדחותה למועד אחר, וזאת מסיבות שונות. במקרה כזה הלקוח יעודכן עד 48 שעות לפני מועד הסדנה על ביטולה (טלפונית ו/או בכתב) ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו- עפ"י סעיף 5.2.
5.5 ל"סאני-מזון לנשמה" זכות מלאה לבטל השתתפות לקוח בסדנה מסוימת אליה נרשם, במידה והרשמתו התאפשרה בטעות כשהסדנה כבר מלאה. ביטול כזה קורה במצב נדיר והינו חיוני שכן מספר המשתתפים מוגבל. במקרה כזה הלקוח יעודכן עד 48 שעות ממועד הסדנה ועל אפשרויות הבחירה העומדות לפניו- עפ"י סעיף 5.2.
5.6 ביטול השתתפות בקורס- נהלי הביטול זהים לסעיפים 5.1-5.5, עם התיקונים הבאים:
סעיף 5.1-ביטול עד 7 ימי עסקים ממועד פתיחת הקורס.
סעיף 5.2- במקום 5 ימים למועד הסדנה- 7 ימי עסקים.
סעיף 5.3- במקום 72 שעות- 7 ימי עסקים.
5.7 במקרה של ביטול השתתפות בקורס הבישול בטווח הקצר מ-7 ימי עסקים יתבצע החזר של 50% מסך העסקה.
במקרה של ביטול לאחר השיעור ה1 ועד השיעור ה2 בקורס הבישול יתבצע החזר של 30% מסך העסקה.
במקרה של ביטול לאחר השיעור ה2- לא יהיה החזר כספי.
6. סדנאות דיגיטליות
6.1 רכישת סדנה דיגיטלית היא אישית ואינה ניתנת להעברה. אין להעתיק/להשתמש/להעביר את התוכן לכל אדם או לכל גוף אחר ללא אישור בכתב ומראש של סאני סלוצקר.
6.2 לאחר רכישה של קורס דיגיטלי לא ניתן לבטל עסקה.
7. שובר מתנה.
7.1 במקרה של קבלת שובר מתנה על מקבל השובר ליצור קשר עם בית העסק לתיאום מועד סדנה לפי לוח הסדנאות הקיימות ו/או זמינות בית העסק לקיום סדנה פרטית.
על מקבל השובר ליצור קשר עם בית העסק על מנת לתאם תאריך ולאשר את השתתפותו בסדנה.
8.אחריות.
8.1 בית העסק sunny soul’sfood אינו אחראי לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת באתר ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג' כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופוס.
8.2 הלקוח יישא באחריות המלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לחברה ו/או לצד ג' כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת נתונים/כתובתו/פרטי אשראי/ויוצא באלה טעויות. הלקוח פוטר את בית העסק מכל אחריות לנזק, מכל סוג שהוא, שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
8.3 בית העסק לא יהיה אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאינו בשליטתו, לרבות- מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד'.
8.4 בית העסק לא יהיה אחראי, בכל הקשור לאתר לנזק מכל סוג שייגרם ללקוח ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט, טלפון) אשר תנבע ממחדל ו/או מעשה של ספקי האינטרנט ו/או ספקי התקשורת באשר הם.
9.אבטחה ופרטיות
9.1 בית העסק נוקט באמצעי זהירות על מנת לשמור על סודיות המידע.
העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.
9.2 כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן, בצורה מאובטחת ופרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת.
במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, בית העסק לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עדיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
9.3 בית העסק מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא עפ"י חוק, לצרכי תפעול האתר בלבד, על מנת לאפשר את ביצוע הרכישה ובשמירת הקשר עם הלקוח.
בכל מקרה לא יועברו הפרטים לידי גורם צד ג' ללא הסכמת הלקוח.
10.זכויות יוצרים.
10.1 כל הזכויות שמורות לסאני סלוצקר.
הקניין הרוחני באתר/עיצוב האתר/תוכנות/יישומים/קבצים גרפים/מתכונים/טקסטים/התמונות/האייקונים/קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר ("תכולת האתר", הינם בבעלות מלאה ובלעדית של sunny soul’sfood .
10.2 בית העסק שומר על כל זכויותיו וקניינה בתכולת האתר ואין בעצם כניסה לאתר לרישיון ו/או זכות שימוש בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
10.3 השם sunnysoul’sfood , שם הדומיין של האתר, הלוגו, לרבות כל סימני המסחר של בעל האתר הם בבעלות מלאה ובלעדית של בעל האתר.
10.4 האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי של הלקוחות ולא מסחרי.
אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג אלא אם ניתנה רשות לכך מראש מבית העסק.
11.שירות לקוחות
לפרטים ובירורים באשר למוצרים או להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות בטלפון 054-6817888 או בכתובת המייל: sunnysoulsfood@gmail.com

דילוג לתוכן